Ръководството на НПСС с 16 препоръки към МОН и висшите училища

Във връзка с решението на Народното събрание за обявяване на извънредно положение в Република България и заповед № РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването, свързано с прилагане на мерки за ограничаване разпространението на заразата с COVID–19, препоръчваме на висшите училища:

1. Да се удължи срокът за преустановяване на присъствените учебни занятия до 13. май 2020 г. ;
2. Да се удължи срокът за преустановяване на всички масови мероприятия и събития, провеждани във висшите училища до края летния семестър на учебната 2019/2020 ;
3. Да се удължи срокът на забраната за влизане в студентските общежития на съответните висши училища от външни лица и студенти на други университети, освен служебни лица, свързани с поддръжка и охрана на общежитията до края на извънредното положение;
4. Да се отменят всички изпити в сградите на висшите училища до 13. май 2020 г. включително;
5. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да осъществяват контрол за редовното провеждане на неприсъствени учебни занятия. Студентските съвети да сигнализират ръководствата на съответните висши училища в случай на постъпил сигнал от студенти, свързан с непровеждане на занятие от страна на преподавател;
6. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори от спешен характер с цел да се определи механизъм за обучение в специалностите и дисциплините, които не могат да преминат в дистанционна форма на обучение поради практическата им насоченост;
7. Да се осъществи работещ механизъм за провеждане на онлайн изпити, в т.ч. - кандидатстудентски изпити, защити на дипломни работи, държавни изпити и пр.;
8. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да класират студентите за стипендии по ПМС №90 и да осигурят навременни преводи до 5.май 2020 година;
9. Стажовете да бъдат изпълнени по преценка на съответната катедра, като се предостави възможност за провеждане на практико-приложни задачи. В рамките на стажа да бъдат спазени всички противоепидемични мерки и да бъдат предоставени лични предпазни средства на всеки стажант;
10. Да бъде удължен срокът за плащане на наеми за общежития с не по-малко от 60 календарни дни за всеки месец в периода на извънредно положение, считано от 13. март 2020 г.;
11. Ръководствата и студентските съвети на висшите училища да проведат разговори със звената, обслужващи студентските столове и общежития на съответните висши училища като изискват да не се заплащат консумативи и да се заплаща 50 % от наема за м. април и м. май за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които от 01. април не обитават общежитието;
12. ,,Студентски столове и общежития“ ЕАД да предприеме мерки за намаляване 50% наема за м. април и м. май за всички студенти, докторанти, специализанти и курсанти, които считано от 01. април 2020 г. не обитават общежитието;
13. Във висшите училища, студентските общежития и работните помещения да бъдат предприети действия за постоянна дезинфекция до края на м. май, в т. ч. - филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена;
14. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да стартират разговори за удължаване на летния семестър с 30 календарни дни;
15. Ръководствата на висшите училища и студентските съвети да съдействат с набирането на доброволци, които да се включат в дейностите, свързани с борбата с Covid-19;
16. Висшите училища да открият телефон за връзка със студенти, за да се дава отговор на постъпили въпроси, свързани с обучение, изпити и общежития.

Ние, членовете на НПСС, призоваваме Студентските съвети към Висшите училища да оказват съдействие и подкрепа на своите колеги-доброволци в изпълняваните от тях дейностите, насочени към подпомагане на възрастното население.
Нека бъдем единни, отговорни и солидарни в тази трудна за страната ни кризисна обстановка, тъй като само чрез общи усилия на всеки от нас можем да я преодолеем!

Позицията на НПСС може да видите ТУК logo oblo npss1

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини Ръководството на НПСС с 16 препоръки към МОН и висшите училища

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев