НПСС проведе среща с ръководството на Икономически университет - Варна

Ръководството на Национално представителство на студентските съвети посети се срещна с ръководството на Икономически университет – Варна. На срещата студентите поставиха актуални въпроси, свързани с: електронното обучение, онлайн кандидатстудентския прием, проекта на Стратегия за развитие на висшето образование през следващите 10 години, международния обмен по програма „Еразъм +“ в извънредната обстановка и др.

Снимки от срещата

Срещата в Икономически университет – Варна се провежда във връзка с водената от ръководството на НПСС политика за прозрачност и поддържане на активния диалог с академичните ръководства на висшите училища и институциите в страната.

От страна на НПСС във срещата участваха Даниел Парушев – председател на НПСС и представител на Университет за национално и световно стопанство, Лидия Даскалова – зам.-председател на НПСС и представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Божидар Касабов – зам.-председател на НПСС и представител на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Станимир Бояджиев – зам.-председател на НПСС и представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Лора Крашевска – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Камелия Йорданова – член на Изпълнителния съвет на НПСС и представител на Технически университет – Варна.

На срещата присъстваха и членове на Студентския съвет при Икономически университет – Варна с председател Гергана Кръстева. Ректорът проф. д-р Евгени Станимиров и зам.-ректорът по учебната дейност и акредитацията доц. д-р Силвия Благоева запознаха представителите на НПСС с организацията на отдалеченото електронно обучение в ИУ – Варна, който е и сред първите висши училища в страната с изцяло дигитализиран процес за кандидатстудентски прием.

В университета са създадени условия за оптимизиране на платформата за електронно обучение и има готовност от месец септември учебната година да започне както присъствено, така и отдалечено – според актуалната епидемична обстановка. Главният секретар проф. д-р Стоян Стоянов разясни подробности относно принципите за формиране на новите, по-високи семестриални такси за платено обучение в ОКС "бакалавър" и "магистър" и държавната им регулация. Зам.-ректорът по интернационализация доц. д-р Радан Мирянов обясни как ИУ – Варна се справи в пандемичната обстановка с проблемите, възникнали при студентите по програма "Еразъм+".

Проф. д-р Евгени Станимиров увери НПСС и Студентския съвет при ИУ – Варна, че за академичното ръководство са много важни креативните идеи на младите хора и изрази удовлетворение от конструктивното сътрудничество с тях.

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Новини НПСС проведе среща с ръководството на Икономически университет - Варна

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев