НПСС - Национално представителство на студентските съвети

Първа работна среща се проведе между Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Националния младежки форум (НМФ).
Двете организации с нови ръководства, които са членове на Националната работна група по въпросите на младежта, проведоха своята първа работна среща в офиса на Националното представителство на студентските съвети в Националния студентски дом.

Академичната 2020-2021 година беше открита тържествено в Медицински университет - Пловдив. В рамките на събитието участваха председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България Даниел Парушев, Йозлем Кюлджева – председател на Контролния съвет на НПСС и председател на Студентския съвет на Медицински университет - Пловдив и Делян Плачков – член на Изпълнителния съвет на НПСС и председател на Студентския съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

103 чувала с боклук, две автомобилни гуми и едно плюшено мече събраха студентите в Студентски град от проведената днес акция за почистване.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети в Република България Даниел Парушев поздрави студентите по време на церемонията по откриване на учебната година на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев”.

Заместник-председателят по Международна дейност и сътрудничество на Националното представителство на студентските съвети в Република България и председател на Русенски университет „Ангел Кънчев” Станимир Бояджиев поздрави студентите и гостите на тържествената церемония по случай откриването на учебната година в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

С тържествена церемония на открито беше отбелязано началото на учебната 2020/2021 година във Висшето строително училище „Любен Каравелов”.

Председателят на НПСС – Даниел Парушев участва в тържествената церемония по случай откриването на учебната 2020/2021 година и връчването на дипломите на завършващите студенти във Висшето училище по телекомуникации и пощи.

С тържествено откриване започна юбилейната стотна учебна година в Университета за национално и световно стопанство, чийто възпитаник е и Председателят на НПСС - Даниел Парушев.

„С минимум 20 процента ще бъде увеличен индивидуалният размер на студентските стипендии. Заедно с Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Съвета на ректорите на висшите училища в България ще изготвим списък на студентските общежития с най-належаща нужда от ремонт и обновяване“.

Страница 3 от 51

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев