ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 • ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Даниела Михайлова – Технически университет – гр. София

 • УЧЕБНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Александър Кехайов – Висше строително училище
  2. Антонио Хаджиколев – Икономически университет

 • СОЦИАЛНО - БИТОВИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Мадлен Янкова – Национална музикална академия
  2. Станислава Чолова – Университет по библиотекознание и информационни технологии
  3. Антонио Хаджиколев – Икономически университет
  4. Розалия Кънева – Технически университет – гр. Варна
  5. Десислава Янгънова – Висше училище по телекомуникации и пощи
  6. Християн Витанов – Технически университет – гр. Варна

 • МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Мартин Петков – Университет за национално и световно стопанство
  2. Ани Дикльовска – Университет по архитектура, строителство и геодезия
  3. Десислава Кръстева – Технически университет – гр. Варна

 • КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Георги Хинков – Технически университет – гр. София
  2. Надежда Димитрова – Национална музикална академия
  3. Десислава Кръстева – Технически университет – гр. Варна
  4. Ани Дикльовска – Униврситет по архитектура, строителство и геодезия
  5. Александър Кехайов – Висше строително училище
  6. Мартин Петков – Университет за нациоално и световно стопанство

 • СПОРТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Георги Георгиев – Софийски университет
  2. Георги Хинков – Технически университет – гр. София

 • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  все още не са избрани

 • ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Християн Витанов – Технически университет – гр. Варна
  2. Розалия Кънева – Технически университет – гр. Варна

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Структура Постоянни комисии

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова