ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 • ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  2. Мартина Стоянова - Академия на МВР
  3. Йозлем Кюлджева - Медицински университет - Пловдив
  4. Видин Кирков - Медицински университет - София
  5. Дейвид Ганчев - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  6. Юмин Елиман - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  7. Даяна Килова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  8. Сали Светославов - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 • УЧЕБНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  2. Доротея Николаева - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
  3. Лидия Даскалова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  4. Силвия Заркова - Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
  5. Живко Русев - Технически университет - София

 • СОЦИАЛНО - БИТОВИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  2. Симона Михайлова - Международно висше бизнес училище
  3. Живко Русев - Технически университет - София
  4. Камелия Йорданова - Технически университет - Варна
  5. Дейвид Ганчев - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  6. Кристиана Атанасова - Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
  7. Лидия Даскалова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  8. Даяна Килова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  9. Лора Петкова - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 • МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Нора Ангелова - Химикотехнологичен и металургичен университет
  2. Емил Терзиев - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  3. Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  4. Кристиян Симеонов - Университет по библиотекознание и информационни технологии
  5. Стоян Иванов - Колеж по туризъм - Благоевград
  6. Петя Маркова - Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
  7. Цветелина Младенова - Софийски университет "Св. Кирил и Методий"
  8. Лора Петкова - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


 • КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Станислава Ризова - Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“
  2. Валерия Горнячка - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  3. Лора Крашевска - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  4. Али Мисанков - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  5. Кристиана Атанасова - Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
  6. Светлозар Начев - Театрален колеж "Любен Гройс"
  7. Ива Койчева - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  8. Сали Светославов - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

 • СПОРТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  2. Ани Донова - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  3. Камелия Йорданова - Технически университет - Варна
  4. Паоло Ангелов - Международно висше бизнес училище
  5. Ива Койчева - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Йозлем Кюлджева - Медицински университет - Пловдив
  2. Божидар Касабов - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
  3. Даниел Христов - Медицински университет - Плевен
  4. Видин Кирков - Медицински университет - София
  5. Филиз Нихатова - Русенски университет "Ангел Кънчев"

 • ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Симона Михайлова - Международно висше бизнес училище
  2. Радостина Стефанова - Международно висше бизнес училище
  3. Кристиян Симеонов - Университет по библиотекознание и информационни технологии
  4. Антонио Дачовски - Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
  5. Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Структура Постоянни комисии

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев