ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
 • ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Лидия Даскалова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  2. Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  3. Дейвид Ганчев - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  4. Юмит Елиман - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  5. Даяна Килова - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
  6. Стефка Бангова - Висше училище по сигурност и икономика


 • УЧЕБНО-НАУЧНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Кристиян Маджуров - Университет за национално и световно стопанство
  2. Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  3. Йозлем Кюлджева - Медицински университет - гр. Пловдив
  4. Доротея Николаева - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
  5. Мила Ботева - Технически университет - гр. Варна
  6. Стефка Бангова - Висше училище по сигуронст и икономика

 • СОЦИАЛНО - БИТОВИ ВЪПРОСИ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  2. Дейвид Ганчев - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
  3. Даяна Килова - Софийски университет "Св. Кирил и Методий"
  4. Лидия Даскалова - Софийски университет "Св. Кирил и Методий"
  5. Симона Михайлова - Международно висше бизнес училище
  6. Александър Узунов - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

 • МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Лора Крашевска - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  2. Нора Ангелова - Химикотехнологичен и металургичен университет
  3. Симона Михайлова - Международно висше бизнес училище
  4. Станимир Бояджиев - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  5. Кристиян Маджуров - Университет за национално и световно стопанство


 • КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Ива Койчева - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  2. Мадлен Янкова - Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
  3. Светлозар Начев - Театрален колеж "Любен Гройс"
  4. Лора Крашевска - Университет по архитектура, строителство и геодезия
  5. Валерия Горнячка - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  6. Али Мисанков - Югозападен университет "Неофит Рилски"

 • СПОРТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Иван Лесов - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  2. Ангел Ранчински - Висше училище по телекомуникации и пощи
  3. Илиян Чабуклийски - Университет за национално и световно стопанство
  4. Дамян Дачев - Висше строително училище "Любен Каравелов"
  5. Ива Койчева - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
  6. Кристиян Маджуров - Университет за национално и световно стопанство
  7. Камелия Йорданова - Технически университет - гр. Варна
  8. Анна-Мария Донова - Университет по архитектура, строителство и геодезия

 • ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията: 
  1. Йозлем Кюлджева - Медицински университет - гр. Пловдив
  2. Константина Каракадиева - МУ Плевен;
  3. Видин Кирков - Медицински университет -  гр. София
  4. Божидар Касабов - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
  5. Филиз Нихатова - Русенски университет "Ангел Кънчев"
  6. Светослав Стоянов - Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"


 • ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
  координатор на комисията: Предстои да се избере
  състав на комисията:
  1. Али Мисанков - Югозападен университет "Неофит Рилски"
  2. Илиян Чабуклийски - Университет за национално и световно стопанство

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За нас Структура Постоянни комисии

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев