OДИТ 2018 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2018 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК

Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2018 година


Доклад на Председателя на НПСС  за календарната 2018/ може да намерите ТУК /не е налична към момента/

Доклад на Контролен съвет на НПСС зза календарната 2018/ може да намерите ТУК /не е налична към момента/


Декларация по чл. 39, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството
За липса на стопанска дейност по смисъла на §1, т.30 от ДР на ЗСч. може да видите ТУК

Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2018 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК /не е налична към момента/

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2018 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК /не е налична към момента/

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2018 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК /не е налична към момента/

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2018 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК /не е налична към момента/

Приложение към ГФО  - 31 Декември 2018 година
Може да видите ТУК /не е налична към момента/OДИТ 2017 година на Министерство на образованието и науката
Резултати от извършения през 2017 година oдитен ангажимент /препоръки и план за действие/ може де видите ТУК

Oдитният ангажимент се извършва от "Звеното за вътрешен oдит" на Министерство на образованието и науката и е във връзка с разпоредбите на чл. 73а, ал.9 от Закона за висше образование.
Юни 2017 година


Отчет на Председателя на НПСС  за мандат 2016-2018 /включително календарната 2017/ може да намерите ТУК

Отчет на Контролен съвет на НПСС за мандат 2016-2018 може да намерите ТУК


Счетоводен баланс на НПСС към 31 Декември 2017 година
Приложение №1 към СС1, двустранна форма може да видите ТУК

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност  на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №2 към СС 9 може да видите ТУК

Отчет за паричния поток на НПСС за 01.01-31.12.2017 година
Приложение №4 към СС 9 може да видите ТУК

Справка за нетекущите дълготрайни активи на НПСС към 31.12.2017 година
Приложение № 5 към СС 1 може да видите ТУК

Приложение към ГФО  - 31 Декември 2017 година
Може да видите ТУК


 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Документи

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев