Неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС - 14.11.2020

Публикуване

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам неприсъствено онлайн Общо събрание на НПСС в платформата MS Teams. Начален час 10:00 часа.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на Временни правила за явно гласуване на колективни органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредното положение и Регламент за провеждане на Общо събрание на НПСС, в условията на извънредно положение, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
/докладва Председателят на НПСС /
2. Доклад на дейността на НПСС за периода 09.05.2020 г. - 13.11.2020 г.;
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
3. Частични избори за попълване състава на Контролния съвет на НПСС за мандат 2020 – 2022 година;
/докладва Председателят на Контролния съвет/
4. Актуализиране състава на Постоянните комисии към НПСС;
/докладва Водещият на ОС/
5. Актуална обстановка и предизвикателства пред Висшето образование;
/докладват Председателят на НПСС и Студентските съвети/
6. Политики и партньорства;
/докладва Председателят на НПСС /
7. Разни.

Общото събрание ще се проведе на 14 Ноември 2020 година с начален час: 10:00 часа в онлайн платформа MS Teams.

Всички членове на Общото събрание следва да се регистрират в срок до 23:59ч. на 12 ноември на посочения адрес: https://forms.gle/dezLQzWBHUxYvRwJ8

Общото събрание на НПСС ще бъде проведено съгласно Временните правила и Инструкцията за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване, както и по реда на Регламента за провеждането му чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване.

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

За повече информация: Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262, Станимир Бояджиев – Зам.-председател и водещ на НПСС, тел. 0897 47 3574 и Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 4849

  • Инструкция за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване може да видите ТУК
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК - попълва се при смяна на представителите
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК

ИНСТРУКЦИЯ
за провеждане на Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване
1. Изпълнителният съвет (ИС) на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) взе решение за провеждане на Общо събрание (ОС) на организацията в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
2. ИС свика ОС на основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на НПСС (ПДОСНПСС) на 14 ноември 2020 година /събота/ от 10:00 часа, чрез платформата за видеоконферентна връзка Microsoft Teams;
3. Покана за участие в работата на ОС на НПСС, следва да бъде изпратена съгласно чл. 16 ал.1 от ПДОСНПСС не по-късно от 7 ноември 2020 година до всички членове на Общото събрание на НПСС;
4. Всички членове на Общото събрание следва да се регистрират в срок до 23:59ч. на 12 ноември на посочения адрес: https://forms.gle/dezLQzWBHUxYvRwJ8; 
5. Заседанието на ОС се счита за редовно, съгласно разпоредбите на чл. 18 от ПДОСНПСС, ако към часа и датата, обявени в поканата, присъстват не по-малко от половината от списъчния състав. Ако няма необходимия кворум по предходната алинея, се изчаква един час и събранието се счита за редовно, ако присъстват не по-малко от 1/3 от списъчния състав;
6. Председателят на НПСС и Водещия на ОС на НПСС представят в началото на събранието:
5.1. РЕГЛАМЕНТ за провеждането на ОС на НПСС, в условията на извънредна епидемиологична обстановка, чрез видеоконферентна връзка и дистанционно гласуване;
5.2. ВРЕМЕННИ ПРАВИЛА за провеждане на явно гласуване на колективните органи на НПСС при отдалечено онлайн провеждане на заседания по време на извънредна ситуация;
7. По време на ОС се води аудио-визуален запис, който ще влезе като неразривна част от протокола за провеждане на дистанционно ОС;
8. В срок от 7 дни след провеждането на ОС следва да се изпрати до всички членове на Общото събрание на НПСС препис-извлечение на протокола и взетите решения;
9. Настоящата инструкция е приета от Изпълнителния съвет на НПСС на редовно заседание, проведено на 07.11.2020 година.

07 Ноември 2020 година, град София
Председател на НПСС
Даниел Парушев

npss logo

 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Общо събрание Документи ОС Покани

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев