Общо събрание 06.10 - СА "Димитър А. Ценов" - Свищов

Публикуване
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,

На основание чл. 15 ал. 1  от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България и във връзка с постъпило писмо от Председателя на НПСС, свиквам редовно Общо събрание на НПСС на 06 Октомври 2012 г., от 10,00 часа в град Свищов с домакин Студентски съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.


ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя за периода от 07 Април до 05 Октомври 2012 година;
2. Доклад на Координаторите на постоянни комисии на НПСС;
3. Допълване състава на ПК на НПСС;
4. Обсъждане предстоящи проекти на НПСС – Мис и Мистър “Академика”, Национален приз „Студент на годината” и други;
5. Обсъждане и приемане на позиция в подкрепа създаването на ОП “Образование и наука”;
6. Обсъждане становище на НПСС, относно промените в ЗВО;
7. Обсъждане и приемане на становище, относно формирането на държавния бюджет, касаещ образованието и науката;
8. Обсъждане и приемане на становище, относно размера на стипендиите;
9. Обсъждане учредяването на ЮЛНЦ с цел  разширяване обхвата на дейността и реализиране на проекти;
10. Други.


Общото събрание ще се проведе в периода  05.10 – 07.10.2012 г. в град Свищов.
Домакин: Студентски съвет на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на адрес: www.npss.bg. 

За повече информация, относно настаняване и програма:
Мария Немска – 0882 971 012


Образци на документи за ОС на НПСС може да намерите ТУК
Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 
Поздрави,
Председател на ОС на НПСС
Димитър Казаков

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Общо събрание Документи ОС Покани

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев