ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Изпълнителния съвет на НПСС

 

  •  Протоколи от заседания на ИС за 2018 година
new Протокол на ИС № 01/13.01.2018 година   
new Протокол на ИС № 02/15.02.2018 година
new Протокол на ИС № 03/10.04.2018 година
new Протокол на ИС № 05/20.06.2018 година
new Протокол на ИС № 06/08.10.2018 година
  •  Протоколи от заседания на ИС за 2017 година
new Протокол на ИС № 01/04.02.2017 година   
new Протокол на ИС № 02/02.03.2017 година
new Протокол на ИС № 03/21.05.2017 година
new Протокол на ИС № 04/10.06.2017 година  
new Протокол на ИС № 05/26.06.2017 година
new Протокол на ИС № 06/12.08.2017 година  
new Протокол на ИС № 07/10.09.2017 година
new Протокол на ИС № 08/17.11.2017 година
new Протокол на ИС № 09/18.12.2017 година
  • Протоколи от заседания на ИС за 2015 година
new Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
new Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
new Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
new Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
new Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година  
new Протокол на ИС № 01/19.01.2015 година
  • Протоколи от заседания на ИС за 2014 година
new Протокол на ИС № 01/15.01.2014 година
new Протокол на ИС № 02/13.02.2014 година
new Протокол на ИС № 03/20.02.2014 година
new Протокол на ИС № 04/09.03.2014 година
new Протокол на ИС № 05/03.04.2014 година
new Протокол на ИС № 06/06.06.2014 година
new Протокол на ИС № 07/28.08.2014 година
new Протокол на ИС № 08/10.10.2014 година
new Протокол на ИС № 09/21.11.2014 година

  • Протоколи от заседания на ИС за 2013 година
new Протокол на ИС № 01/06.02.2013 година
new Протокол на ИС № 02/19.03.2013 година
new Протокол на ИС № 03/18.04.2013 година
new Протокол на ИС  № 04/17.05.2013 година
new Протокол на ИС  № 05/02.08.2013 година
new Протокол на ИС  № 06/24.08.2013 година
new Протокол на ИС  № 07/30.09.2013 година
new Протокол на ИС  № 08/26.10.2013 година
new Протокол на ИС  № 09/29.11.2013 година
new Протокол на ИС  № 10/19.12.2013 година
  • Протоколи от заседания на ИС за 2012 година
new Протокол на ИС № 01/13.01.2012 година 
new Протокол на ИС № 02/26.01.2012 година
new Протокол на ИС № 03/03.02.2012 година
new Протокол на ИС № 04/29.03.2012 година
new Протокол на ИС № 05/17.05.2012 година
new Протокол на ИС № 06/06.07.2012 година
new Протокол на ИС № 07/27.09.2012 година  
new Протокол на ИС № 08/16.11.2012 година
  • Протоколи от заседания на ИС за 2011 година
new  Протоколи на ИС от 2011 година              архивирани 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало Общо събрание ПРОТОКОЛИ Изпълнителен съвет

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев