ОБЗОР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО
 
Обзорът на образованието и обучението е годишна поредица от публикации за развитието на системите за образование и обучение в Европа. За изготвянето им се използват най-новите количествени и качествени данни, последните технически доклади и проучвания, политически документи и информация за тенденциите в политиките.
 
Въпреки че акцентът е върху емпиричните данни, във всеки раздел на обзора към държавите от ЕС се отправят ясни послания за политиките.

С обзора на образованието и обучението се подкрепя прилагането на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕТ 2020). Той допринася за подобряване на фактологичната основа и за по-тясното свързване на рамката със стратегията „Европа 2020“, както и със специфичните за всяка страна препоръки, които Съветът приема като част от европейския семестър.

Комисията публикува третото издание на обзора на образованието и обучението през ноември 2014 г. Вижте пълния доклад pdf(4.37 Mb) Избор на превод за предходната връзка .
Тазгодишния обзор е придружен от 28 доклада за страните, както и от инструмент за визуализация, показващ напредъка на държавите от ЕС по отношение на целите на ET 2020.
На уебсайта на Центъра за научни изследвания в областта на образованието и ученето през целия живот са публикувани допълнителните показатели, които бяха използвани при изготвянето на обзора. Тези допълнителни показатели са част от рамката за съвместна оценка, която е инструмент за последователно и прозрачно наблюдение на напредъка във всички страни от ЕС.

В края на 2015 г. Комисията ще публикува следващото издание на обзора на образованието и обучението.
 

Съобщение

В момента разработваме нова платформа! Възможно е някои от модулите на сайта да не се отварят в момента. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Вие сте тук:Начало За студенти Информация за - Обзор на обучението

Банкова информация

Банка ДСК
IBAN: BG67STSA93000026754394
BIC: STSABGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Даниел Парушев